• Burgemeester Hans van der Pas van Rhenen en wethouder Frits Beckerman van Veenendaal.

    Gemeente Rhenen

Samen aan de slag voor Kwintelooijen

VEENENDAAL Rhenen en Veenendaal gaan samen aan de slag om het beheer van Kwintelooijen over te nemen van het Recreatieschap. De overgang moet 1 januari 2018 geëffectueerd zijn. Inmiddels hebben de colleges van beide gemeenten ingestemd met het aangaan van een startverklaring.

,,Dit om het proces in gang te zetten en te zorgen dat ook als het Recreatieschap zich terugtrekt Kwintelooijen een goede recreatieve voorziening blijft. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze inwoners maken er ook gebruik van", zegt burgemeester Wouter Kolff.

Kwintelooijen is een voormalige zandafgraving ten zuiden van Veenendaal, een gebied tussen de landgoederen Prattenburg, Dikkenberg en Remmerstein. Een deel is beschermd natuurgebied, een ander deel is voor dagrecreatie. Er zijn erosiedalen met hoogteverschillen van vijftig meter.