Ruisseveenpark wordt 'leefbaar' gemaakt

VEENENDAAL ,,Door een gezamenlijke aanpak willen we het park weer leefbaar maken voor de bewoners", zegt een gemeentelijk woordvoerder. Het gaat om het Ruisseveenpark en met name het achterste gedeelte van het park aan de zijde van het Wagnerpad en de Tuinfluiter. Achtennegentig bomen, inclusief een aantal zieke kastanjebomen, worden verwijderd van de in totaal circa 680 groeiende bomen in het park.

Op verzoek van omwonenden, de wijkmanager en gebruikers is in de achterliggende periode gekeken naar de bomenstructuur in het park. Er kwamen met enige regelmaat meldingen en er werden problemen ervaren. Het park zou té donker zijn, de sobere inrichting niet aantrekkelijk en op de kwaliteit van de bomen was ook wat aan te merken. Een daarna ontstane werkgroep Ruisseveen is samen met de gemeente gaan kijken naar de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen. Daarbij ging het om behoud van de bomenstructuren, het groen, het groenstructuurplan, beheerplannen, de inbreng van het IVN en een boomdeskundige.