• BDUmedia

Ruim vier miljoen subsidie voor cultuur

VEENENDAAL De grotere culturele instellingen weten waar ze volgend jaar voor wat de subsidie betreft op kunnen rekenen. In totaal gaat het om ruim vier miljoen euro.

Er is door de gemeente wel een indexering toegepast op de huisvesting, waar een deel van de subsidie aan opgaat, maar niet op de activiteiten. Dit jaar hebben de culturele instellingen het moeten doen met 315.000 euro minder, in 2017 volgt nog een bezuiniging van twee ton.

De bibliotheek ontvangt 1,6 miljoen euro, theater De Lampegiet 855.000 euro, de muziekschool 746.000 euro, de Volksuniversiteit bijna vier ton, het museum Veenendaal 219.000 euro en de historische vereniging 27.500 euro. Aan de muziekschool is voor het seizoen 2015-2016 een subsidie van 13.142 euro verstrekt voor de afronding en uitvoering van het rijksprogramma cultuureducatie met kwaliteit. Bij de herijking van het cultuuraanbod wordt bezien hoe dit verder vorm kan worden gegeven.