• René de Leeuw

Ruim half miljoen voor onderhoud gebouwen

VEENENDAAL De gemeente Veenendaal geeft dit jaar 568.458 euro uit aan het onderhoud van gebouwen. Beoogd resultaat is het goed onderhouden van het gemeentelijk vastgoedbestand. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn de meerjarenonderhoudsplannen in overleg met de gebruikers opgesteld.

Gerard van Wijk

Het grootste deel van het bedrag, 372.417 euro, wordt uitgegeven aan onderhoud dat wordt uitgevoerd door de gemeentelijke afdeling wijk- en stadsbeheer. Een ander deel, 171.041 euro, is werk dat wordt uitgevoerd door Sportservice Veenendaal en theater De Lampegiet. Daar komt nog 25.000 euro bij voor inspectie- en beheerskosten. Bij onderhoud van de gemeentelijke eigendommen wordt gebruik gemaakt van de genormeerde methodiek NEN 2767, waarbij een systeem wordt beschreven om het gewenste onderhoudsniveau per gebouw vooraf te definiëren.

Er is een onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen en begin dit jaar was nog 3,8 miljoen euro in kas, voldoende om de uitgaven te dekken. Overigens stoot de gemeente gebouwen af die ofwel leeg staan (scholen) ofwel niet meer door de gemeente worden gebruikt (Rozenbottel). Zo werd recent een mandje onroerend goed verkocht aan ontwikkelaar De Bunte uit Ede. In dat mandje bevond zich aanvankelijk ook molen De Vriendschap. Vlak voor de zomer werd de molen uit het mandje gehaald omdat de ontwikkelaar niet wilde voldoen aan door de gemeenteraad gestelde extra verkoopvoorwaarden. De raad wil een draaiende molen en geen molen die weliswaar cultureel erfgoed is maar in de praktijk een ´dode molen´ is.