• Aart Aalbers

Ruim 250 woningen bij 1e Melmseweg

VEENENDAAL Wie Veenendaal vanaf de A12 binnenkwam via de Rondweg-West, kreeg vroeger een beetje een rommelige en in ieder geval dorpse indruk. Maar dat gaat veranderen, een robuuste entree is in de maak.

Gerard van Wijk

Wat onduidelijke bedrijvigheid aan de linkerkant van de weg, kippen die tot aan de weg en over de begraafplaats liepen, volkstuintjes. Het volkstuinencomplex is op deze plek verdwenen, zodat de begraafplaats kon uitbreiden. De onduidelijke bedrijvigheid en de kippen verdwenen ook. Veense Poort Vastgoed bouwt op de 1e Melmseweg woningbouw en bebouwing voor commerciële functies. Voor de tweede fase is er nu een uitwerkingsplan. Bij de eerste fase ging het om 86 woningen, bij de tweede fase om 80 woningen inclusief en bij de derde om 88 woningen inclusief de commerciële voorzieningen. Hiermee krijgt Veenendaal een meer robuuste entree aan de westelijke kant.

Bij de bouwactiviteiten op deze plek wordt door de gemeente de structuurvisie infrastructuur en ruimte in herinnering geroepen, de zogeheten 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten staat hierbij voorop, waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal wordt benut. Voor het te verwachten aantal huishoudens in de periode tot 2040 is een toename van het aantal woningen noodzakelijk van 4280.

Aan de 1e Melmseweg komen appartementen en grondgebonden (aaneengesloten) woningen. Het appartementengebouw is aan de oostkant van het plangebied gesitueerd. De bouwhoogte is bepaald op 15 meter. Er kan worden afgeweken tot een maximum van 18 meter. De overgang van de Rondweg-West naar het woongebied wordt volgens het uitwerkingsplan natuurvriendelijk ingericht. Met onder meer eiken langs de Melmseweg.