• Joëlle Kelderman

Ruim 1 miljoen extra bijstandsuitgaven

VEENENDAAL De gemeente heeft ruim één miljoen euro extra geraamd voor bijstandsuitgaven. Dat komt enerzijds omdat de gemiddelde verwachte kosten per uitkering in het afgelopen jaar zijn gestegen met vijf procent, en anderzijds omdat het bestand ten opzichte van de raming met elf cliënten in gegroeid. Vorig jaar april ontvingen 1353 Veenendalers een bijstandsuitkering, dit jaar april waren dat er 1364. Volgens de gemeente komt de stijging voornamelijk door de instroom van statushouders. Dat past overigens in het landelijke beeld. Het rijksbudget wordt opgehoogd ten opzichte van de begroting met 1,3 miljoen euro. Dat levert Veenendaal een voordeel van 264.000 euro op.