Route naar ICT-campus ligt op koers

VEENENDAAL De route naar een over acht jaar gerealiseerde ICT-campus in Veenendaal ligt op de koers. Dat blijkt uit een tussenevaluatie van de eerste fase. Dat gaan we voortzetten in de nu te beginnen tweede fase, zegt wethouder Marco Verloop. ,,De bijdragen die door andere betrokkenen waren toegezegd, zijn goed geleverd." Afgelopen juni heeft de raad voor het vervolg 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot nu toe heeft de gemeente in totaal 281.000 besteed aan de inspanningen in de eerste fase en de partners uit bedrijfsleven en onderwijs hebben in totaal zo´n 9290 uur besteed, wat staat voor 464.500 euro.

In de eerste fase, de opstartperiode, was de rol van de gemeente nadrukkelijk aanwezig als kwartiermaker en verbinder. ,,Er zijn veel activiteiten en projecten opgestart en uitgevoerd." De gemeente heeft de regierol opgepakt, zoals ook was aanbevolen door de Rekenkamer. ,,Er is gekeken naar werkgelegenheid en scholing, starters in de ICT en het imago en pr."

Overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen willen gezamenlijk en in cofinanciering de ICT-campus verder uitbouwen. ,,Na de derde fase, vanaf 2025, is er een fysieke en virtuele ICT-campusomgeving met ICT-bedrijven, onderwijs-, innovatie- en startersfacilieiten."