• Aart Aalbers

Rondweg-Oost ,,wordt wel vierbaans"

VEENENDAAL De twee kampen die voor respectievelijk tegen een vierbaans Rondweg-Oost zijn staan nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Toch lijkt het erop dat de weg vroeger of later toch echt vierbaans gaat worden.

Gerard van Wijk

De bewoners van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost vrezen geluidsoverlast en luchtvervuiling. Kortom, vermindering van hun leefgenot. Dat hebben zij luid en duidelijk laten weten in hun klankbordgroep. Ondernemers zien verbreding van de Rondweg-Oost wel zitten, hebben zij in hun klankbordgroep tegen elkaar, de gemeente en de provincie gezegd. Vanwege de bereikbaarheid van de industrieterreinen en ingecalculeerd economisch verlies wanneer de rondweg tweebaans blijft. Goede raad is duur, vinden de beleidsmakers, zowel in het provincie huis als het gemeentehuis.

Bij de gemeente wordt erop gewezen dat het een provinciale weg betreft, maar wel een die dwars door de bewoonde omgeving van Veenendaal loopt en waar mensen wonen die in het gemeenteregister staan ingeschreven. De bewoners eisen duidelijkheid, maar al jaren zijn bestuur en politiek erover in discussie. Wel of geen verbreding van twee- naar vierbaans? Het heeft nogal wat consequenties, als het niet gebeurt maar ook als het wel doorgaat. Er loopt nog een onderzoek naar de verkeersbewegingen en de effecten voor de bewoners. Eerder werd een kentekenonderzoek uitgevoerd waarbij bleek dat het merendeel van de weggebruikers uit de regio afkomstig is.

Volgende maand volgt een volgende stap. Dan wordt alle beschikbare informatie volgens plan gedeeld met alle betrokkenen. Inmiddels is er ook overleg tussen het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost (OVO) en de provincie over reservering van grond voor een eventuele uitbreiding. Regeren is tenslotte vooruitzien. Er is geen beleidsmaker die in dit stadium hardop zegt dat verbreding naar vierbaans absoluut nodig is. Maar de gebezigde formuleringen gaan wel in die richting. Er wordt op gewezen dat er een doorstroomprobleem is, dat de economie aantrekt en dat dit tot meer verkeersbewegingen zal leiden en dat er tenslotte ook nog eens 2200 woningen in Veenendaal-Oost worden gebouwd. ,,Die Rondweg-Oost wordt op enige termijn wel vierbaans", verzucht een beleidsmaker.

De Rondweg-Oost is tussen 2001 en 2008 aangelegd. Vijf kilometer, inclusief zes fietstunnels, een spoortunnel, enkele viaducten en aansluiting op de A12. Veertig miljoen euro waren de kosten. In die jaren werd er al geopperd waarom de weg niet meteen vierbaans was ingericht. Afwisselend waren gemeente en provincie daar voor of tegen. ,,Met de aanleg van de Rondweg-Oost krijgt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid binnen heel Veenendaal een belangrijke impuls", heette het vijftien jaar geleden. Daar wordt nu verschillend over gedacht. Twee klankbordgroepen met tegengestelde meningen. Er wordt al langdurig over gesproken. Bestuur en politiek zijn aan zet.

Label:

Rondweg-Oost