Rioolheffing 19 procent omhoog

VEENENDAAL De rioolheffing wordt met 19 procent verhoogd. Volgens het college zijn de kosten van de riolering sterk gestegen en conform het beleid worden deze kosten doorberekend in het tarief. Het tarief voor de gebruiker van een woning bedraagt 26,20 euro, dat wordt 31,20. De eigenaar van een woning betaalt 52,40, dat wordt 62,40 euro.

De vastgestelde belastingverordeningen voor 2016 zijn een uitwerking van eerder dit jaar bij de kadernota voorgestelde verhoging van gemeentelijke heffingen. Er is op tal van terreinen een trendmatige verhoging van één procent. Dat geldt voor de OZB. De waarde van woningen is met 0,8 procent gestegen, terwijl de waarde van niet-woningen juist met 3,7 procent is gedaald. De trendmatige verhoging van één procent geldt ook voor de hondenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting (op kabels en leidingen), marktgelden en toeristenbelasting. Het tarief van het rouwcentrum Munnikenweg gaat met vijf procent omhoog.