• Lex van Lieshout

Rhenen met Vitens om tafel over compensatie precarioheffing

RHENEN Wethouder Henk van den Berg van Rhenen en directielid Marike Bonhof van Vitens praten over de compensatie van de precariobelasting voor de inwoners van Rhenen. Een aantal scenario's is doorgenomen en er wordt nu uitgezocht in hoeverre deze haalbaar zijn. Het streven is om zo min mogelijk kosten te maken voor de inwoners.

Vitens kondigde in december per brief aan dat het de opgelegde precariobelasting van Rhenen doorberekent aan de klanten in Rhenen. ,,Het college snapt dat deze extra heffing een fors bedrag is voor onze inwoners en heeft daarom besloten om deze heffing te compenseren'', aldus Van den Berg. ,,Het terugdraaien van de precariobelasting aan Vitens is voor de gemeente Rhenen geen optie. Er loopt nog een hoger beroep van Vitens bij de rechter over deze heffing.''

Marike Bonhof heeft tijdens het gesprek duidelijk gemaakt dat Vitens tegen precariobelasting is. ,,Vitens vindt dat kraanwater betaalbaar moet zijn en blijven. Met een kostendekkend tarief is Vitens gedwongen de heffing door te berekenen aan de klanten in die gemeenten waar de precariobelasting geldt. Dit om te voorkomen dat klanten buiten de gemeenten mede opdraaien voor de extra inkomsten van een gemeente waar zij niet wonen.''

ONGELUKKIG Wethouder van den Berg snapt de beweegredenen van Vitens goed, maar vond een brief vlak voor kerst, net voor de gemeenteraadsverkiezingen een onaangename verassing. ,,Mevrouw Bonhof heeft aangegeven dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest dat het eind december is gecommuniceerd. Achteraf gezien was het beter geweest als beide partijen hierover eerst in overleg waren getreden. Ze benadrukt dat de brief geen stemmingmakerij was. Gezien de nog lopende rechtszaken met andere gemeentes, wilde Vitens niet te lang wachten met het doorberekenen van de heffing. Anders zou het later een heel hoog bedrag ineens kunnen worden.''

JAARAFREKENING De inwoners van Rhenen krijgen in mei tijdens de periodeafrekening van Vitens de doorbelasting te zien. Vitens en Rhenen willen voor mei een administratieve oplossing hebben hoe dit bedrag gecompenseerd gaat worden. Het streven is om zo min mogelijk kosten te maken.

Tijdens het gesprek is benadrukt dat Vitens en Rhenen een gezamenlijk belang hebben bij drinkwater en daarom niet tegenover elkaar staan. In Rhenen wordt bijvoorbeeld drinkwater gewonnen en tijdens de herbouw van de wijk Vreewijk is er goed samengewerkt tussen de gemeente en Vitens.