• Danny van den berg

Rhenen krijgt minder klachten over Rijnweek (video)

RHENEN De gemeente Rhenen en de organisatie van de Rijnweek hebben minder klachten ontvangen over het evenement. In totaal waren er dertien klachten, waarvan de meesten over geluidsoverlast. ,,Maar de Rijnweek is goed verlopen en we kijken als gemeente vol vertrouwen uit naar een mooi jubileum van de Rijnweek in 2017", aldus Rhenen in een persbericht.

Eind augustus heeft de evaluatie van de Rijnweek plaatsgevonden. Hierbij waren verschillende disciplines aanwezig: de politie, brandweer, Geneeskundige Hulporganisatie bij Ongevallen en Rampen (GHOR), EHBO, Rode Kruis, gemeente Rhenen en de stichting Rijnweek. Tijdens de evaluatie zijn de klachten rondom de Rijnweek meegenomen.

SPONSORPAVILJOEN De meeste klachten gingen over geluidsoverlast. De gemeente: ,,Mensen die geklaagd hebben over de Rijnweek hebben een brief gekregen over wat er met hun klacht gedaan is. Een groot deel van de ingediende klachten betrof het geluid uit het Sponsorpaviljoen na 00.00 uur. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken neemt de gemeente geluidsvoorschriften op in de evenementenvergunning. Bij overschrijdingen van deze voorschriften wordt de stichting Rijnweek hierop aangesproken. Bij de evaluatie hebben de klachten over de geluidsoverlast van het Sponsorpaviljoen speciale aandacht gekregen. Hiermee denken wij de geluidsoverlast komende jaren te kunnen beperken.''

JUBILEUM De gemeente Rhenen zegt dat de discussie die er dit jaar was over tijdig aanvragen van evenementen, met de organisatie is uitgesproken. ,,We kijken uit naar een mooi jubileumjaar in 2017 als de Rijnweek twintig jaar bestaat. Er zijn nu al gesprekken met de organisatie over het programma en de veiligheidsplannen die hierbij horen.''

Bron video: Rijnweek Rhenen (YouTube)