• Gökhan Coban: ,,Je kunt dus zeggen dat kinderen het best presteren in een omgeving waarin ze zich thuis voelen. -

    Gökhan Coban

Stichting Taubah Veenendaal: 'salafisme is een containerbegrip' (update)

VEENENDAAL ,,Het is triest dat wij in één adem worden genoemd met salafistische moslimscholen waar in lesmateriaal zou worden gezegd dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen", reageert bestuurslid Bilal Riani van de Veenendaalse Stichting Taubah. Bij de stichting krijgen circa 100 kinderen Arabische les en godsdienstles.

Gerard van Wijk

,,Salafisme is een containerbegrip. Natuurlijk klopt het niet dat wij de doodstraf zouden willen voor andersdenkenden. En ook niet dat wij in Veenendaal kinderen leren zich af te wenden van de Nederlandse samenleving en beginselen van gelijkheid en vrijheid. Wij zijn allemaal in Nederland geboren en getogen en gaan als stichting goed om met de overheid, politie en maatschappelijke organisaties. De deur staat bij ons open voor wie wil zien en horen wat we doen", aldus Riani.

De inspectie moet kunnen ingrijpen bij het informele moskee-onderwijs. Dat hebben partijen als VVD en ChristenUnie in Den Haag laten weten. Tot nu toe vindt het salafistisch onderwijs buiten reguliere scholen plaats en blijft de inspectie buitenspel. Uit een onderzoek van NRC en Nieuwsuur onder ongeveer vijftig onderwijsinstellingen zou blijken dat kinderen op salafistische moskeescholen horen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen en de kinderen leren zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Genoemd wordt ook de Stichting Taubah en met name oud-docent Aboe Aicha.

HAATIMAM In het recente verleden kwam Taubah in opspraak omdat de haatimam El Alami Amaouch in Veenendaal éénmaal gepreekt zou hebben. Volgens Riani is er inmiddels een nieuw bestuur bij Taubah. Uit het onderzoek van NRC en Nieuwsuur zou blijken dat kinderen op salafistische moslimscholen uit lesboeken leren wie hun ´vijanden´ zijn en worden ze opgeroepen op den duur te vertrekken en zich te vestigen in een islamitisch land. Riani nuanceert een en ander. ,,Wij leren dat het juist is om op een goede manier om te gaan met mensen met uiteenlopende gedachten en religies."

In Veenendaal hebben verschillende raadsfracties aangekondigd vragen te gaan stellen over Taubah aan het college. Er wordt een groeiende invloed van het salafisme geconstateerd en dat wordt onwenselijk genoemd. Bestuurslid Riani van Taubah hoopt dat politici elkaar niet klakkeloos na gaan praten, maar zich eerst op de hoogte stellen van de feiten.

TROTS Het Veenendaalse schaduwraadslid Gökhan Coban (foto) is directeur-bestuurder van de ISBO, de Islamitische Schoolbesturen Organisatie. Bij deze organisatie zijn 42 van de 52 islamitische basisscholen aangesloten. ,,De scholen waar NRC en Nieuwsuur het over hebben zijn niet bij ons aangesloten. Dat staat helemaal los van elkaar. Dat zijn informele moslimscholen, een andere wereld, wij maken onderdeel uit van het reguliere onderwijs", zegt Coban. ,,Wij zijn er trots op dat de kwaliteit van het onderwijs gewaardeerd wordt door de inspectie. Er wordt  goed beleid gevoerd en ja, er hoort ook een stukje identiteit bij. Het gereformeerde onderwijs staat op de tweede plek in de rangschikking van de inspectie. Je kunt dus zeggen dat kinderen het best presteren in een omgeving waarin ze zich thuis voelen."

Coban heeft sterk de indruk dat het er bij de vermenging van informeel moslimonderwijs en regulier onderwijs alleen om te doen is de publieke opinie te beïnvloeden. ,,Het gaat er in de publiciteit alleen om een bevestiging te krijgen van wat vermoedens zijn. Taubah in Veenendaal heeft Nieuwsuur uitgenodigd om zelf bij de lessen te komen kijken, maar ze komen niet omdat het niet past in het plaatje."

Taubah in enige jaren geleden ontstaan nadat ontevreden moslims uit de Marokkaanse moskee waren gestapt. ,,Het is niet zo dat zij uit de moskee zijn gegooid, zoals is gezegd, maar ze zijn zelf opgestapt. Omdat daar bijvoorbeeld een imam preekte die na 30 jaar nog steeds geen woord Nederlandse sprak, dat is voor jongeren niet uitnodigend."