• Bart Maat

Regiotaxi wordt Valleihopper

VEENENDAAL Regio FoodValley neemt in de eerste week van volgend jaar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Regiotaxi over van de Provincie Gelderland. Het nieuwe vervoer gaat Valleihopper heten. Op termijn wordt ook het leerlingenvervoer via de Valleihopper geregeld.

Voor de registratie van klantgegevens heeft FoodValley een overeenkomst met Multicard afgesloten. Multicard gaat persoonsgegevens van gebruikers van de Valleihopper uitwisselen met de gemeenten, regiecentrale en de beheersorganisatie van de Valleihopper.

Hoewel de overeenkomst is gesloten tussen FoodValley en Multicard, blijven de individuele gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de taak en de hiervoor benodigde verwerking van persoonsgegevens. De gemeenten moeten in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst aangaan met Multicard over het gebruik van deze gegevens. Namens Veenendaal tekent burgemeester Wouter Kolff nog deze maand de bewerkingsovereenkomst.