Regiotaxi vanaf 2017 efficiënter inrichten

VEENENDAAL Vanaf begin 2017 zijn er kansen om de regiotaxi efficiënt in te richten door als gemeenten samen te werken. Het gaat om de zogeheten basismobiliteit, waaronder leerlingenvervoer, regiotaxi, vervoerstaken op basis van de Jeugdwet en dagbestedingsvervoer. ,,Bedoeling is dat we dat gaan integreren", zegt wethouder Nermina Kundic. We, dat zijn de acht in FoodValley samenwerkende gemeenten. ,,Continuïteit van de regiotaxi voor kwetsbare doelgroepen is van groot belang."

Gerard van Wijk

De gemeenten hebben belang bij lokale bereikbaarheid en maatwerkvervoer, zoals nu de regiotaxi. De provincie Gelderland gaat over het lijngebonden vaste openbaar vervoer. Met de provincie worden nieuwe afspraken gemaakt. ,,De regie op regionale schaal moet leiden tot slim, efficiënt en klantvriendelijk vervoer." Ook in dit geval draait het weer om geld. Voor een gewenste daling van de totale kosten is een regionaal vervoerssysteem nodig. Ofwel efficiency door bundeling van vervoersstromen.

In de plannen moet de reiziger zo min mogelijk last van de overgang naar de nieuwe situatie ondervinden. De overgang dus van de regiotaxi in de huidige vorm naar de regio FoodValley. Uitgangspunt is dat gemeenten niet meer uitgeven dan nu het geval is. De gemeente bepaalt voor de eigen inwoners wie in aanmerking komt voor toegang tot het vervoerssysteem. ,,Maatwerkvervoer voorziet in een behoefte waar het openbaar vervoer niet aan voldoet." Een regionale stuurgroep gaat de komende anderhalf jaar aan de slag om de plannen nader uit te werken.

In de nieuwe situatie zal het vervoer van de regiotaxi worden uitgevoerd door meerdere vervoerders. ,,Ook kleine ondernemers krijgen de kans om zelfstandig deel te nemen in de uitvoering van het vervoer." Er komt één vervoerloket voor reservering en informatie. ,,Samen een nieuw vervoerssysteem opzetten vraagt tijd, kennis en deskundigheid."