• Pixabay

Regionale samenwerking voor betere jeugdhulp

VEENENDAAL De Jeugdwet trad drie jaar geleden in werking. Gemeenten zijn vanaf dat tijdstip verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. In de wet is vastgelegd dat gemeenten samenwerken als dat noodzakelijk is voor ,,een doeltreffende en doelmatige uitvoering". Dat is geen overbodige luxe. De gemeente had niet voldoende kennis en 'know how' in eigen huis om te komen tot de gewenste doeltreffende en doelmatige uitvoering. Dat is overigens niet vreemd, het is een veelzijdige en complexe materie. Er is nu een overeenkomst voor regionale samenwerking jeugdhulp voor de jaren 2017-2020 aangegaan tussen de gemeenten Veenendaal, Scherpenzeel, Rhenen, Renswoude, Barneveld, Ede en Nijkerk.

Gerard van Wijk

,,Als vertrekpunt is gekozen dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de afzonderlijke gemeenten (lokaal) blijft en dat beleidsinhoudelijke keuzes en verlening van toegang tot individuele voorzieningen eveneens lokale verantwoordelijkheden zijn." Maar vastgesteld is ook dat in toenemende mate behoefte is aan beleidsinhoudelijke afstemming. Wat betreft inkoop, administratie van facturen en betalingsopdrachten, contractbeheer en het genereren en analyseren van beleidsinformatie wordt samengewerkt.

Er is een organisatorische eenheid 'knooppunt jeugdhulp' in het leven geroepen om de uitvoerende taken uit te voeren. De gemeente Veenendaal vindt overigens dat bij gebruik van de bevoegdheid van de voorzitter er altijd sprake moet zijn van spoed als de continuïteit van zorg of de veiligheid van kinderen in gevaar komt. ,,Deze kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van één of meer van de samenwerkende gemeenten FoodValley Jeugd conform de Jeugdwet."

OPVOEDINGSPROBLEMATIEK Eerder werd in het beleidsplan 'de kracht van onze jeugd' al gememoreerd dat jongeren op verschillende manieren te maken krijgen met gemeentelijk beleid. Ze gaan met hun ouders naar het consultatiebureau, ze komen met de gemeente in aanraking als ze op straat spelen of hangen, naar school gaan of dat juist niet doen, lid worden van een sportvereniging of wanneer er sprake is van opvoedingsproblematiek.

INTEGRAAL Vanaf 2010 wordt in Veenendaal gewerkt met integraal jeugdbeleid, gericht op kinderen en jongeren tot 27 jaar. Een kwart van de inwoners is onder de twintig jaar. Met de meeste Veenendaalse jongeren gaat het goed, maar zo´n vier tot vijf procent van de huishoudens heeft te maken met regeling vanuit de jeugdzorg. Kinderen uit éénoudergezinnen moeten gemiddeld vaker een beroep doen op jeugdhulp. Er is ook een behoorlijk percentage kinderen met een onderwijsachterstand. Daar zijn inmiddels programma's voor ontwikkeld. En er zijn tal van redenen waarom voor nogal jongeren op een bepaald moment een beroep moet worden gedaan op in de Jeugdwet omschreven regelingen. Het is voor de gemeenten, met nu drie jaar ervaring, vallen opstaan en het aanbrengen van de nodig gebleken verbeteringen.