Regionale samenwerking aanpak schoolverzuim

VEENENDAAL - De gemeente Veenendaal gaat meer samenwerken in de regio als het gaat om aanpak van schoolverzuim. Daarover is dinsdag een besluit genomen. De gemeenten Ede, Veenendaal, Rhenen, Scherpenzeel en Renswoude gaan de leerplichtadministratie centraliseren. Zo wordt een betrouwbaar en sluitende administratie voor leerplicht binnen de regio geborgd.Met de gecentraliseerde leerplichtadministratie kunnen jongeren gedurende hun hele schoolloopbaan worden gevolgd. De professionals krijgen zo meer tijd om jongeren te begeleiden. Dat komt de dienstverlening aan leerlingen, ouders, scholen en ketenpartners in de regio Vallei ten goede. Ook neemt door samen te werken in een administratieve organisatie neemt de continuïteit toe. Voor de scholen is er in de RMC subregio Vallei altijd één aanspreekpunt bereikbaar. Zo is ook in alle gemeenten de bereikbaarheid van de leerplichtfunctie geborgd. Eén administratief systeem draagt bij aan één regionale werkwijze. Zo worden jongeren op dezelfde manier benaderd en begeleid. Het maakt dan niet meer uit of de leerling in Ede of Veenendaal op school zit: bij verzuim wordt op dezelfde manier gehandeld. De leerplichtambtenaren blijven wel verbonden aan de eigen gemeente en scholen.