• Janus Visser/BDU

Regio Foodvalley wil betere doorstroom op Rijnbrug

RHENEN Regio FoodValley vraagt de colleges van Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland werk te maken van 2x2 rijstroken op de Rijnbrug. Met deze vraag is de hoop dat er snel actie kan worden ondernomen om de doorstroming op de brug te verbeteren. Een Rijnbrug met 2x2 rijstroken biedt volgens de regio voor de middellange termijn de meest robuuste en toekomst vaste oplossing voor de zuidelijke ontsluiting.

De regio vraagt ook de leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in Rhenen en langs de Rondweg-Oost in Veenendaal zo snel als mogelijk aan te pakken, nog voordat de Rijnbrug feitelijk wordt aangepast. Regio FoodValley heeft eerder toegezegd drie miljoen te willen bijdragen aan het project Rijnbrug.

Op 18 december neemt de stuurgroep Rijnbrug een principebesluit over de Rijnbrug. De stuurgroep bestaat uit gedeputeerden van Gelderland en Utrecht en de wethouders van de betrokken gemeenten, onder andere Rhenen, Wageningen en Veenendaal.