• ANP Xtra

Regio FoodValley in de bres voor ICT-centrum Veenendaal

VEENENDAAL Regio FoodValley vraagt aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden Veenendaal als ICT-centrum. Het bestuur van Regio FoodValley vraagt daarom de provincie Utrecht het zogenaamde inpassingplan Kantoren nog niet in procedure te brengen. Eerder al uitte de gemeenteraad van Veenendaal felle kritiek aan het adres van de provincie over het inpassingsplan.

De regio laat momenteel zelf een Visie Werklocaties opstellen en adviseert deze visie te betrekken bij de inhoud van het inpassingplan. ,,Regio FoodValley ondersteunt hiermee de reactie van het gemeentebestuur van Veenendaal op het voornemen van de provincie Utrecht. We willen hiermee duidelijk maken dat de leegstand in de kantorenmarkt FoodValley aandacht verdient. De Visie Werklocaties moet zowel recht doen aan de ambities van de gehele regio voor het uitgroeien tot het topcluster food als de individuele gemeenten'', aldus het bestuur van FoodValley.

Om overprogrammering van bedrijventerreinen en een toenemende leegstand van kantoren tegen te gaan, kan de provincie via een inpassingsplan actief invloed uitoefenen op de bestemmingsplannen van gemeenten. Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben een zogenaamd voorontwerp inpassingsplan Kantoren vastgesteld. Voor Veenendaal is het gevolg hiervan dat er minder kantoorruimte op een aantal terreinen mag komen. ,,Dit blokkeert het speerpuntenbeleid van Regio FoodValley waarin de gemeente Veenendaal als ICT-centrum van de regio geldt.''