• Archieffoto: Aart Aalbers/BDU

Regiecentrale voor efficiënt vervoer

VEENENDAAL Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een regionale regiecentrale om het doelgroepenvervoer efficiënter (en goedkoper) te maken. Volgend jaar wordt de regiotaxi hier ondergebracht en één jaar later het leerlingenvervoer.

Gerard van Wijk

,,In lijn met het gemeentelijk beleid wordt bij vervoer de eigen kracht van de inwoner voorop gesteld. De ondersteuning die dan wordt geboden is afgestemd op de mogelijkheden van de inwoner. Hierbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande openbaar vervoersvoorzieningen'', staat in de notitie 'Visie op doelgroepenvervoer' van de gemeente Veenendaal. Bij het bieden van ondersteuning zoekt de gemeente 'continue naar mogelijkheden om deze ondersteuning zo efficiënt mogelijk te organiseren.

De ontwikkeling van basismobiliteit, met een regionale regiecentrale, past hierbij. Basismobiliteit biedt efficiëntievoordelen voor de verschillende vormen van doelgroepenvervoer. Onderzocht wordt of het voordelen oplevert het 'vervoer naar locaties voor ondersteuning ook via de regiecentrale te organiseren.' De gemeente is verantwoordelijk voor het vervoer van meerdere doelgroepen. Dit vervoer, vastgelegd in de Wmo en Jeugdwet, wordt op verschillende manieren georganiseerd. De gemeenten in de regio FoodValley werken samen naar een regionale regiecentrale. Dat zijn behalve Veenendaal ook Ede, Wageningen, Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk, Rhenen en Renswoude.

In eerste instantie wordt door de regiecentrale het vervoer van de huidige regiotaxi georganiseerd. Nu verzorgt de provincie Gelderland dat vervoer voor sociaal-recreatieve verplaatsingen van mensen met een mobiliteitsbeperking en het OV-vangnet, voor waar en wanneer er geen lijngebonden openbaar vervoer is. ,,Op termijn kunnen meerdere vervoerssoorten via de regiecentrale worden geregeld.'' Met ingang van het schooljaar 2017-2018 zijn Veenendaal en Rhenen voornemens het leerlingenvervoer (taxi-bus-vervoer) ook via de regiecentrale te organiseren.

Wat het leerlingenvervoer betreft zijn er nu drie soorten voorzieningen. Er is een vergoeding voor het zelf halen en brengen, een openbaar vervoer vergoeding en georganiseerd bus/taxi-vervoer. De consulent bepaalt welke vergoeding de leerling ontvangt, onder meer op basis van de mogelijkheden van de leerling. Twee jaar geleden is een project van stapel gelopen waarbij leerlingen door vrijwilligers worden begeleid bij het reizen met het openbaar vervoer.

In Veenendaal wordt een scootmobielpool ingericht. ,,Met de inrichting van een pool kunnen we de verstrekking van scootmobielen anders en financieel efficiënter organiseren. Uitgangspunt is dat de geboden kwaliteit gelijk blijft en de inwoners die een scootmobiel nodig hebben zelfredzaam blijven.'' 

* Foto uit archief.