• Roy Dielemans: ,,Cultuur maken we samen, met samenwerking bereik je meer.''

    Ted Walker

Regeren ook in Veenendaal halveren

VEENENDAAL ‘Regeren is halveren’, zei ooit Hans van Mierlo, de voornaamste oprichter van D66. Het is in de historie van de partij nooit anders geweest. De Veenendaalse fractievoorzitter Roy Dielemans herinnert eraan. Na de raadsverkiezingen van vorig jaar halveerde de fractie, van vier naar twee raadszetels, en dat betekende ook het vertrek uit het college.

Gerard van Wijk

Dielemans is in het dagelijks leven docent en onderzoeker. Hij is sinds 2009 lid van D66, was van 2012 tot 2014 afdelingsvoorzitter en zit sinds 2014 in de raad.

KINDERBURGEMEESTER Hij zette zich onder meer in voor verhoging van de budgetten voor vrijwilligerswerk en dankzij een door hem ingediende motie, die gesteund werd, komt er meer aandacht voor jongerenparticipatie. Binnenkort wordt als onderdeel daarvan de kinderburgemeester geïnstalleerd. Dielemans pleit ook voor het inzetten op preventie in plaats van handhaving.

De partij heeft ingestemd met het raadsprogramma omdat veel in de vorige periode uitgezette beleidsstukken gecontinueerd worden in het raadsprogramma.

VERANTWOORDELIJKHEID ,,Nu in 2019 wordt het bij de eerste kadernota na de verkiezingen (begin juli door de raad te behandelen) tijd om de koers te concretiseren. Wij zijn een partij die verantwoordelijkheid neemt, zowel vanuit een rol in de coalitie tijdens de vorige periode als nu in een rol in de oppositie. Het gaat er uiteindelijk om dat Veenendaal op een groene en duurzame wijze groeit met kansen voor jongeren in een bruisende samenleving waar mensen naar elkaar omkijken.”

SAMENWERKING ,,Samen leven of samenleven, het is een verschil”, zegt Dielemans. ,,In een diverse middelgrote plaats als Veenendaal is het belangrijk dat er ruimte is voor verscheidenheid en individuele vrijheden, maar ook dat er bindfactoren zijn. Cultuur maken we samen, met samenwerking bereik meer dan alleen.''

,,Dat geldt ook voor de culturele partijen en initiatieven, zodat er bijvoorbeeld grotere, diverse activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook de rol van de horeca, andere partijen en de gemeente is hier van belang. D66 wil samenwerking stimuleren door hierop aan te sturen bij de subsidieregeling en verdeling van gelden.”

GELIJKE KANSEN ,,Wij vertrouwen op de kracht van mensen'', aldus Dielemans. ,,Helaas heeft niet iedereen gelijke kansen om die kracht zo in te zetten dat ze het (voor hen) beste van hun leven kunnen maken. Er zijn kinderen die opgroeien in armoede en kinderen die al voordat ze naar school gaan een achterstand hebben. Oudere werkzoekenden en Veenendalers met een migratie-achtergrond die geen werk kunnen vinden. Mensen die door fysieke of andere beperkingen niet volledig (meer) mee kunnen doen. D66 werkt aan gelijke kansen. Zodat iedereen naar school kan gaan, een diploma kan halen, aan het werk kan gaan en zo lang mogelijk mee kan blijven doen.”