• Archiefbeeld ter illustratie.

    Ted Walker

Stadsstrand mogelijk niet te gebruiken volgend jaar

VEENENDAAL Het Stadsstrand is in 2020 mogelijk niet te gebruiken. Dat zal dan een fikse tegenvaller zijn voor organisaties die allerhande activiteiten organiseren op het terrein in het hart van het centrum. De stikstofproblematiek speelt ook een rol bij de voortgang van de bouw van woningen en andere voorzieningen op een deel van het Stadsstrand. Binnenkort wordt duidelijk of er wel of niet een omgevingsvergunning kan worden verleend zonder aanvullende procedures. Wanneer daar een 'ja' op komt, gaat de ontwikkelaar beginnen met de voorbereidingen voor de bouw.

Gerard van Wijk

Als er komend voorjaar nog geen zicht is op het begin van de bouw, zal een heroverweging plaatsvinden. In dat geval is het mogelijk dat het Stadsstrand volgend jaar toch beschikbaar blijft voor het houden van evenementen.

RUIMTEGEBREK ProVeenendaal heeft vragen gesteld over het onderhoud en het verdwijnen van rustbanken, prullenbakken en boomstambakken. Vanwege ruimtegebrek bij evenementen zijn volgens het college afvalbakken en banken verplaatst en verwijderd. Voor wat betreft het terugplaatsen of vervangen wil het college de ontwikkeling van de bouw afwachten. Op piekmomenten zijn de afvalbakken niet afdoende voor de hoeveelheid afval. En er is met de organisator van het betreffende evenement de afspraak gemaakt dat die aanvullende maatregelen treft.