• Gemeente Veenendaal
  • Gemeente Veenendaal

Reconstructievoorstel Kerkewijk valt goed

VEENENDAAL De bewoners van de Kerkewijk zijn over het algemeen positief over de door de gemeente Veenendaal gepresenteerde plannen wat betreft de reconstructie van hun woon/werk straat. Wateroverlast en een slecht wegdek was de aanleiding van de waarschijnlijk in 4 fases uit te voeren reconstructie.

Aart Aalbers

De Kerkewijk heeft bij stortbuien nogal eens te maken met wateroverlast. De aanleg van een aparte hemelwaterriool moet de oplossing bieden. Bewoners vroegen de gemeente om de Kerkewijk tegelijkertijd een stukje van de allure van vroeger zoals bomen en lantaarns terug te geven.

ALLURE Projectleider Rik Ankone geeft aan dat in de gepresenteerde plannen in het gedeelte tussen Valleikanaal en Industrielaan aan beide zijden groenstroken zijn ingetekend. Aan de Oostzijde zal het parkeren verdwijnen en zullen 14 bomen geplant worden waardoor weer een allee zal ontstaan die de allure geeft die deze straat verdient. Bij de Engelenburg gaat de bushalte verdwijnen en komen er zes parkeerplaatsen voor terug.

TROTS Het zuidelijk deel van de Kerkewijk krijgt ook groenstrookjes, meer bomen, minder parkeerplaatsen en de knik zal verflauwen. Tevens is gedacht aan de veiligheid van de vele overstekende kinderen. Voor veilig oversteken zullen twee middengeleiders worden aangelegd. Ankone: ,,Ook maken we bij elke kruising een plateau. Deze zullen niet stijl zijn maar bedoeld om het verkeer visueel af te schrikken." Wethouder Frits Beckerman: ,,Voor mij een mooi resultaat, dat door goede interactie met bewoners en bedrijven is gerealiseerd. Veenendaal heeft straks weer een Kerkewijk waar we trots op kunnen zijn."

IN 2018 De gemeente hoopt ergens in 2018 met de werkzaamheden te kunnen starten. Voor het zover is moet er eerst nog overeenstemming zijn met ProRail over het gebied rondom station Veenendaal-Centrum. Zo behoeft onder andere de aansluiting van de Rembrandtlaan op de Kerkewijk verbetering. In het noordelijk gedeelte van de 450 jaar oude straat zal eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden.