• Studio Pothoff
  • Studio Pothoff concept creatie f

Rabobank strooit met geld naar organisaties

VEENENDAAL Op een zonovergoten middag ontvingen donderdag 25 augustus tien lokale organisaties een bijdrage uit het Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn. Vier keer per jaar kent de ledenraad van de Rabobank Vallei en Rijn een bijdrage toe vanuit dit lokale fonds. De bestuursleden namen niet alleen de cheque in ontvangst, ook werden verhalen van projecten gedeeld en onderling nieuwe contacten gelegd.

Op de hoofdvestiging in Ede ontvingen de bestuursleden van de verenigingen en stichtingen de cheques. Rabobank Vallei en Rijn reikte in totaal een bedrag van maar liefst 67.980 euro uit. Organisaties uit Veenendaal die een bijdrage kregen zijn Ritmeester Veenzangers Mannenkoor (8000 euro voor nieuwe koorkleding), stichting Likoni Onderneemt (5000 euro voor een toiletgebouw), stichting Missie0318 (10.500 euro voor project Stadsakkers) en stichting Netwerk ICF Veenendaal (4000 euro voor leerwerkervaringsplaatsen). Ook de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Achterberg krijgt een donatie (10.000 euro voor een klokkentoren).

UITREIKING Directievoorzitter Barry van de Lagemaat van de Rabobank opende de middag met een welkomstwoord voor een volle zaal. Alle vertegenwoordigers kregen de gelegenheid om hun project toe te lichten. ,,Prachtige verhalen werden gedeeld hoe projecten tot stand waren gekomen en uiteindelijk ook gerealiseerd werden. Mooi was ook dat tijdens de middag linkjes werden gelegd tussen lokale organisaties om elkaar te helpen. Een van de bestuursleden zei dan ook: 'Dit is zo'n tof uurtje! We krijgen niet alleen een mooie bijdrage, maar krijgen ook inspirerende verhalen te horen en we kunnen elkaar verder helpen. Echt super!'''

LEDENRAAD Als coöperatieve bank steunt Rabobank Vallei en Rijn met een deel van haar winst verschillende projecten. Voor veel stichtingen en verenigingen is het niet altijd mogelijk hun ideeën en plannen te realiseren. Door middel van het Coöperatiefonds kan soms net die extra hulp geboden worden. Een grote rol in de toekenning van de donaties speelt de ledenraad. Vier keer per jaar beoordelen deze leden van Rabobank Vallei en Rijn de ingediende projecten. Ook een aanvraag indienen? Kijk op rabobank.nl/vr.