• Janus Visser/BDU

Raad wil huidig functioneren molen waarborgen

VEENENDAAL De gemeenteraad wil dat het huidig functioneren van molen De Vriendschap permanent wordt gewaarborgd. De molen staat in de verkoop en in de verkoopvoorwaarden zou dit moeten worden vastgelegd. Een motie van deze strekking, van ChristenUnie, SP en Pro Veenendaal, is door de raad aangenomen. Het college dient een gesprek te initiëren tussen de huidige vrijwillige molenaars en de projectontwikkelaar.

Er ligt bij de gemeente een aanbod van vastgoedontwikkelaar De Bunte uit Ede op een cluster van zeven gemeentelijke vastgoedobjecten, waarbij de molen. In het cluster zitten verder onder andere voormalige schoollocaties, een voormalig buurthuis, kantoortorens en gebouw De Rozenbottel. Molen De Vriendschap behoort tot het culturele erfgoed en is een rijksmonument. Volgens wethouder Marco Verloop heeft De Bunte elders in het land laten zien ,,iets met molens te hebben en ervaring te hebben met het laten functioneren ervan." De raad is daar niet gerust op en stelt voorwaarden.

Uiterlijk januari volgend jaar, ruim voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen, wil de raad een voorstel van het college hebben, waardoor zij een besluit kan nemen over huisvesting van organisaties die nu zetelen in door de gemeente te koop gezette gebouwen. Een desbetreffende motie van ChristenUnie, SP, PvdA en Pro Veenendaal werd aangenomen. Het betreft de huisvesting van de Voedselbank, Stibo/Cliëntenraad, Speel-o-theek De Bolderwagen, Stichting Halt, Overstag en het IVN.