• De omgeving rond het Monument ter nagedachtenis van de slachtoffers Watersnood 1855 aan de Kerkewijk is zeer verwaarloosd.

    Aart Aalbers

Raad wil eind dit jaar plan voor onderhoud monumenten

VEENENDAAL In de openbare ruimte van Veenendaal staat een groot aantal kunstobjecten. Soms dateren ze van decennia geleden. ,,Er is zorg en aandacht nodig om deze kunstwerken in een goede staat te houden”, aldus D66 in een motie, die de raad unaniem heeft aangenomen. De werkelijkheid ziet er in veel gevallen anders uit.

Gerard van Wijk

Het college is verzocht een ,,actuele inventarisatie te maken van de staat van onderhoud van kunstobjecten in de openbare ruimte, met daarbij een prognose van de technische restlevensduur, de kosten voor het onderhoud en in hoeverre dit gedekt kan worden vanuit de bestaande middelen of dat er eventueel additionele (aanvullende) budgetten nodig zijn.” Er dient een onderhoudsplan te worden opgesteld en uiterlijk eind dit jaar wil de raad geïnformeerd worden.

TREURIG De irritatie over het matige onderhoud, of het geheel ontbreken ervan, beperkt zich niet tot de raad. De fontein achter de Frisiavilla en nabij theater De Lampegiet is een sprekend en treurig voorbeeld van verwaarlozing. Er wordt volgens de gemeente gewacht alvorens verdere ontwikkelingen in dit gebied tot wasdom komen. Maar inmiddels ligt de ontmantelde fontein, ook tot ergernis van de maker ervan, er al vele jaren in desolate staat bij.

Voorzitter Monica Brouwer van het Kunstplatform noemt de fontein ook als eerste als kunstobject waarvan het onderhoud ernstig is verwaarloosd. ,,Het is echt afschuwelijk, maar ik ken wel meer voorbeelden van kunstobjecten waarvan het onderhoud al jarenlang te wensen overlaat.” Zij noemt het een mooie stap dat de raad nu een inventarisatie laat maken. ,,Maar dan moet het ook een vervolg krijgen.”

WAARDE Er zijn ook door kunstenaars ontworpen monumenten die te weinig aandacht krijgen of waarvan de directe omgeving wordt verwaarloosd. De motie stelt vast dat kunstobjecten een belangrijke cultuur-historische, sociale, educatieve en maatschappelijke waarde hebben.

SAAMHORIGHEID,,Cultuur is een belangrijk bindmiddel en bevordert sociale cohesie, saamhorigheid en ontplooiing. Het moet voorkomen worden dat door achterstallig onderhoud de schade aan kunstobjecten mogelijk toeneemt, waardoor de kosten voor het in oude staat herstellen verder kunnen oplopen.”

Het achterstallig onderhoud van de fontein in het centrum is bijvoorbeeld immens, het zal een fors bedrag kosten om dit kunstobject desgewenst in de oude staat te herstellen.

Niet alleen in Veenendaal staat het onderhoud van kunstobjecten in de openbare ruimte ter discussie. Dat is veel gemeenten het geval. Middelburg bijvoorbeeld formuleerde al begin deze eeuw nieuw beleid. ,,Een niet te verwaarlozen onderdeel is het beheer, onderhoud en herstel van de werken. Het is belangrijk dat de buitenobjecten in goede staat blijven, vooral als men een breder publiek wil interesseren.”