• Lex van Lieshout

Raad wil eigen bijdrage Wmo bijstellen

VEENENDAAL De gemeenteraad heeft donderdagavond het college opgedragen pal na de zomer het onderzoeksresultaat naar de effecten van de eigen bijdrage Wmo aan de raad voor te leggen. Afgelopen jaar heeft de gemeente enige miljoenen overgehouden aan door de rijksoverheid verstrekte Wmo-gelden, waarop geen beroep is gedaan. Het college wilde een deel daarvan in een reservepot voor de Wmo stoppen en de rest in de algemene reserve storen. Dat vindt de raad geen goed idee. Zij krijgt signalen dat de hoogte van de eigen bijdrage leidt tot het vermijden van zorg of financiële problemen. Het betreft met name inwoners die behoren tot de groep middeninkomens. Ook het Wmo-forum heeft hier eerder op gewezen.

De raad wil komen tot het bijstellen van de eigen bijdrage Wmo en de tegemoetkoming. Het bedrag dat de gemeente ontvangt voor de zorg dient ook aan de zorg te worden uitgegeven. Een van de uit te werken scenario's is het maximeren van de verschuldigde eigen bijdrage op een vast bedrag per kalenderjaar en voor collectief vervoer zou geen eigen bijdrage gevraagd moeten worden.