• Aart Aalbers

Raad wil actieplan vergroten invloed bewoners

VEENENDAAL Het huidige burgerinitiatief biedt onvoldoende handvatten om inwoners meer inbreng te laten hebben dan alleen op het niveau van informeren of raadplegen. Daarom heeft ProVeenendaal samen met andere partijen maandagavond bij bespreking van de programmabegroting een motie ingediend welke moet leiden tot een actieplan burgerparticipatie en communicatie. De raad omarmde unaniem het voorstel.

Hierbij wordt overwogen dat de Rekenkamercommissie aangeeft dat burgerparticipatie een punt van aandacht is, zeker als het gaat om de bereidheid van de gemeente om echt 'los te laten'. Het college heeft eerder laten weten open te staan voor een uitgebalanceerd participatieproces voor bewoners, bedrijven en andere organisaties met als doel om de voor- en nadelen in kaart te brengen bij de groeiambities van Veenendaal.

In het actieplan moet worden uitgewerkt hoe de samenwerking tussen inwoners en gemeente kan worden versterkt. Het vergroten van betrokkenheid en invloed van bewoners op sociale en fysieke leefbaarheid en het vergroten van de toegankelijkheid van de gemeente en het bereik onder de inwoners zijn andere elementen die in het actieplan aan de orde moeten komen.