• Foto: Aart Aalbers/BDU

Raad Veenendaal pleit voor kinderpardon

VEENENDAAL De gemeenteraad heeft een motie waarin wordt gepleit voor het kinderpardon met ruime meerderheid aangenomen. Alleen VVD, SGP en Lokaal Veenendaal stemden tegen, zij vinden het een zaak van politiek Den Haag. Maar CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Pro Veenendaal, SP, Denk en D66 constateren dat het uitgangspunt van het kinderpardon is, dat kinderen na vijf jaar zijn geworteld en mogen blijven.

Gerard van Wijk

Deze partijen constateren tevens dat het meewerkcriterium van het kinderpardon momenteel zo strikt wordt toegepast, dat de meeste van deze in Nederland gewortelde kinderen een afwijzing krijgen. ,,Een dergelijke uitzetting heeft ook zijn weerslag op de lokale samenleving."

GEWORTELD Kinderen zijn geworteld als ze vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. ,,Het uitzetten van deze hier gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn, doet de ontwikkeling van deze kinderen geweld aan en het is dus van groot belang dat zij hier mogen blijven."

VERSOEPELING Bij de staatssecretaris van justitie bepleit de raad een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon. Het college is gevraagd bij de minister aan te dringen op een verkorting van de algehele asielprocedure. Ook wordt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ingeschakeld om een oplossing te vinden van deze groep kinderen.