• Aart Aalbers

Raad past beleid aan na 12 uur vergaderen

VEENENDAAL De gemeenteraad van Veenendaal begon maandagmiddag om 16.00 uur aan een vergadering die liefst twaalf uur duurde. Om 03.50 uur viel in de nacht van maandag op dinsdag de laatste hamerklap. De raad bracht een aantal beleidsaanpassingen aan, met name voor wat betreft de zorg, cultuur en het beheer van de openbare ruimte. De kosten voor mensen die schoonmaakondersteuning krijgen, mogen ook volgend jaar niet worden verhoogd. De kosten zouden vijftien euro worden, maar blijven tien euro. De gemeente heeft genoeg overgehouden in de afgelopen jaren op de Wmo.

De cultuursector krijgt er twee ton en volgend jaar als impuls incidenteel nog één ton bij. In de laatste raadsvergadering had de raad al besloten volgend jaar een half miljoen euro meer te steken in het onderhoud van de openbare ruimte. Met name in de wijken en op bedrijfsterreinen kan het kwaliteitsniveau daarmee worden verhoogd. Nu heeft de raad daar nogmaals voor in de gemeentelijke buidel getast: voor 2019 komt er ook een half miljoen euro bij, voor 2020 is dat 600.000 euro en voor 2021 een bedrag van 700.000 euro.

DEBAT Het was de laatste vergadering voor het zomerreces. Zoals gebruikelijk hielden de fracties hun algemene beschouwingen. Daarna stond de eerste bestuursrapportage van dit jaar en bespreking van de kadernota 2018-2021 op de agenda. Alsof dat niet genoeg is, was daar dit jaar nog een debat aan toegevoegd. Dit is het zogeheten verantwoordingsdebat waarmee de vergadering werd begonnen. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden dat dit debat er nog aan toegevoegd is. Bij de laatste raadsvergadering wilde een raadsmeerderheid het thema niet behandelen, omdat de accountant zijn paraaf nog niet had gezet onder drie onderdelen ervan. Juist op tijd, op deze maandag, is dat wel gebeurd. Vandaar dit het nu op de overvolle agenda stond.

NACHT Om kwart over elf werd gestemd of de vergadering tot in de kleine uurtjes door zou gaan of men op een andere dag verder zou vergaderen. Dat laatste bracht te veel hindernissen mee, omdat raadsleden ook hun dagelijkse werkzaamheden en andere verplichtingen hebben. Zo kon het gebeuren dat de raad tot liefst vier uur 's nachts bijeen was, een unicum in de lokale politiek. Tot slot nam de raad afscheid van raadsgriffier Wil van Wel, die binnen de gemeentelijke organisatie een andere functie krijgt.

Op de, volgens D66, Veenendaalse Prinsjesdag werd door verschillende fracties het beleid al van kritische kanttekeningen voorzien. Pro Veenendaal vraagt zich af waar het elan van het college is gebleven. ,,De ambities zijn als een plumpudding in elkaar gezakt."