• Lex van Lieshout

Raad houdt het bij betalen per minuut

VEENENDAAL De clash tussen het college en de raad over de parkeerexploitatie is donderdagavond min of meer onbeslist geëindigd. Onder aanvoering van de VVD besloot de raad het voorstel van het college om achter de slagbomen het betalen per minuut te vervangen door betalen in tijdsblokken van een half uur, niet over te nemen.

Gerard van Wijk

Een amendement van VVD, Denk, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal, ChristenUnie en PvdA haalde de eindstreep, waardoor het betalen per minuut blijft gehandhaafd. Dat levert de gemeente naar schatting 50.000 euro minder op en dat wordt uit de algemene reserve bijgepast.

VERHOGING Een ander amendement van de VVD, met steun van Denk, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal en PvdA, om de voorgestelde trendmatige verhoging van de parkeertarieven met anderhalf procent niet door te laten gaan, haalde het niet. In dit geval was er geen steun van de ChristenUnie. Deze verhoging levert de gemeente 30.000 euro op.

TEKORT De verbetering van het parkeerbeleid en de parkeerexploitatie zijn al vele jaren onderwerp van gesprek in de raad. Het college wil het tekort op het parkeren (een half miljoen) terug brengen. Daar heeft de raad zelf om gevraagd. Maar daar moeten volgens de raad ook andere maatregelen voor in beeld komen, zoals afwaardering. De raad wil eigenlijk af van de jaarlijkse discussie over de parkeerexploitatie.

HOOFDPIJN De SP wil afscheid nemen van de onrendabele gemeentelijke parkeergarages, maar volgens de PvdA zal er weinig belangstelling zijn in de markt om niet rendabele parkeergarages te kopen. De VVD noemt het een hoofdpijndossier. „Het herstel van het winkelcentrum is groeiende, maar broos. Verhoging van de parkeertarieven zou daar niet bij helpen."