• ANP XTRA in, zaken, kleine, kantoor, mobiliteit, beroep, economie, baan, dienst, bedrijfsleven, ne

    Roos Koole

'Raad gaat over kantoren, niet de provincie'

VEENENDAAL Het primaat voor de ruimtelijke ordening van het grondgebied van de gemeente ligt bij de gemeenteraad. De voorgenomen ingreep van de provincie om de bouw van nieuwe kantoren te verbieden ,,gaat verder dan nodig is." Dat heeft de gemeente Veenendaal laten weten aan de provincie.

Gerard van Wijk

Met name een verbod om op het bedrijventerrein De Batterijen geen nieuwe kantoren toe te staan, zou de vorming van een door Veenendaal en FoodValley gewenste ICT Campus behoorlijk in de weg komen te staan. Het provinciale inpassingsplan is ,,een te vergaande inbreuk op de gemeentelijke autonomie."

VERVELENDE GEVOLGEN De provincie vindt de leegstand van kantoren aan de hoge kant en wil daarom geen nieuwe kantoorruimte toestaan. De gemeente zegt dat er gewerkt wordt met verouderde gegevens en dat de leegstand inmiddels minder groot is. Met name op de bedrijventerreinen De Batterijen en Faktorij/De Vendel zou een kantorenstop vervelende gevolgen hebben.

ICT-CAMPUS Het advocatenbureau Hekkelman heeft namens de gemeente nogmaals uiteengezet dat het faciliteren van de vestiging van ICT-bedrijven door zowel de gemeente als FoodValley als speerpunt is benoemd. ,,Het bedrijventerrein De Batterijen is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor ICT-bedrijven gebleken. Inmiddels hebben zich vier verschillende ICT-bedrijven op De Batterijen gevestigd met in totaal ruim 600 werknemers. De ambitie is om op De Batterijen een ICT Campus te realiseren."

GEEN ALTERNATIEF In het bezwaarschrift aan de provincie wordt gesteld dat de met het inpassingsplan voorgestane inperking van de kantoorbestemming een eind maakt aan de beoogde concentratie van ICT-bedrijven op De Batterijen. Bestaande leegstaande kantoren elders in Veenendaal kunnen niet worden gebruikt. ,,Deze bestaande locaties voldoen ofwel niet aan de moderne eisen die ICT-bedrijven stellen ofwel leveren geen bijdrage aan uniformiteit en herkenbaarheid van De Batterijen als vestigingslocatie voor hoogwaardige ICT-bedrijven. De versplinterd liggende kantoorlocaties zijn daarom geen volwaardig alternatief voor de gewenste ICT Campus."

SANERING Naar het oordeel van de gemeente zou de provincie meer moeten inzetten op sanering van verouderde en ongunstig gelegen bestaande kantoorlocaties. Er wordt gewezen op de behoefte aan flexibele werkplekken met als gevolg een flexibel indeelbaar gebouw en de behoefte aan energieneutrale gebouwen. ,,De mogelijkheden om oudere kantoorpanden energieneutraal te maken zijn beperkt en voor zover mogelijk financieel niet haalbaar dan wel rendabel."