• Piroschka van de Wouw

'Raad is beperkende factor bij koopzondag'

VEENENDAAL Kees Buur, voorzitter van Winkelstad Veenendaal, houdt het netjes. De ondernemers betreuren het, zegt hij, dat de raad het initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal om de winkelopenstelling op zondag van 13.00 naar 12.00 uur te vervroegen, met een klein verschil van stemmen heeft afgewezen. ,,Wij zullen ons onverminderd inspannen, samen met alle ondernemers en andere belanghebbenden om te zorgen dat we aantrekkelijk blijven voor een breed publiek dat graag wil winkelen en verblijven in onze binnenstad.”

Gerard van Wijk

Individuele ondernemers spreken zich minder diplomatiek uit, maar willen niet met hun naam in de krant. ,,Afgesproken is met één mond te spreken. Het is toch te gek voor woorden dat de raad over het vervroegen van het tijdstip waarop op zondag de winkels open mogen, anderhalf uur zit te vergaderen. Ze willen zo graag dé winkelstad van de regio zijn, maar de besluitvorming blijft stroperig. Wat de politiek betreft blijft Veenendaal een dorp.”

De stemverhouding (15 voor vervroeging, 17 tegen) werd in hoofdzaak bepaald door de tegenstemmen van Roy Dielemans (D66) en Jan Breur (SP). Frappant was dat het andere D66-raadslid Hassan Saidi voor stemde.

EMOTIONEEL Behalve de ondernemers is ook Lokaal Veenendaal uitermate teleurgesteld over de afloop van het initiatiefvoorstel. Het leverde nog een emotioneel moment in de raad op. Kees Lochtenberg daagde SGP'er Dick Both uit ,,nu eens eerlijk te zijn". Lochtenberg wilde antwoord op de vraag of Both blij was met de constatering van Winkelstad dat de zondagopenstelling in Veenendaal tot nu toe nog geen onverdeeld succes is. ,,Veenendaal moet er nog aan wennen.” Both had aan deze uitspraak gerefereerd. Hij liet zich verder niet uitdagen. Waarop Lochtenberg vaststelde dat hij genoeg wist.

BELANGRIJK Volgens Kees Buur zijn de koopgewoonten en de bezoektijden waarop mensen willen winkelen langzamerhand aan het veranderen. ,,In de grotere steden om ons heen is de koopzondag een belangrijke verkoopdag in de week aan het worden.” Najaar 2020 volgt een evaluatie van de koopzondag en voorjaar 2021 komen de resultaten daarvan ter sprake.

SOCIAAL DOMEIN GroenLinks vroeg zich af ,,of we niet iets beters te doen hebben. Er is van alles aan de hand in Veenendaal. Een tekort van zeven miljoen in het sociaal domein, de omgevingswet komt er ook aan. Van één uurtje eerder open op zondag hebben de kerkgangers toch geen last".

De VVD noemde de vervroeging een kleine technische aanpassing. ,,Het is de wens van de ondernemers, waarom zouden we dat niet honoreren.” Bovendien is het tijdstip van 12.00 uur in overeenstemming met het landelijke beeld en dat van gemeenten in de omgeving.

ProVeenendaal vindt het de vrijheid van zowel de ondernemer als van de kerk om open te gaan als ze dat willen. ,,Wij als raad zijn de beperkende factor.”