• Aart Aalbers

Raad akkoord met stadsstrand in nieuw jasje

VEENENDAAL In september ging het college al akkoord met de plannen voor het Stadsstrand en nu nam ook de gemeenteraad een positief besluit. Architectenbureau Common Affairs maakte een definitieve inrichting, waarbij gras, strand en spelen terugkomen. Hierbij stond behoud van het succesvolle Stadsstrand voorop. De raad heeft een bedrag van 350.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan.

Er blijft sprake van een bijzonder gebied in het centrum. Het strand blijft (in gewijzigde vorm) behouden en biedt volop mogelijkheden om te recreëren of een kleinschalig evenement bij te wonen. Ook voor kinderen zijn diverse speelvoorzieningen opgenomen. Een deel van de inrichting is flexibel zodat er genoeg ruimte overblijft voor de organisatie van grotere evenementen. In het ontwerp is veel ruimte voor groen.

Het strand blijft een rustplek in het centrum waar vrijblijvend gebruik van kan worden gemaakt. Op deze wijze is een balans gevonden tussen een gezellig gebied voor de momenten dat er geen evenementen worden gehouden en ook genoeg ruimte om ze wel te kunnen organiseren.

2020 Het streven is om na de zomer van 2019 te starten met de bouw van het Stadspaviljoen (een gebouw op palen naast het stadsstrand met horeca beneden en daarboven woningen). Zoveel mogelijk gelijktijdig wordt ook de openbare ruimte aangepakt. Zomer 2020 moet het gehele gebied gereed zijn. Hierbij is de gemeente wel afhankelijk van de nog te doorlopen procedures. In overleg met betrokkenen wordt gezocht naar eventuele tijdelijke oplossingen voor evenementen tijdens de
bouwperiode.