• Archief BDU Media

Raad akkoord met onderzoek grenscorrectie (update)

VEENENDAAL De raad van Veenendaal gaat akkoord met een verkennend onderzoek naar de gevolgen van een eventuele grenscorrectie tussen Rhenen en Veenendaal. Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie. De raad van Rhenen vergadert dinsdag 31 januari over het onderzoek, waarvan de kosten nog niet duidelijk zijn. De burgemeesters hebben afgesproken dat op basis van het inwonertal Veenendaal driemaal zo veel zal betalen dan Rhenen.

Al vele jaren hebben circa 75 bewoners van het zuidelijk deel van het Petenbos praktische bezwaren tegen de gemeentegrens, die dwars door straten en zelfs woningen loopt. Het onderzoek moet duidelijk maken wat het draagvlak onder bewoners en instellingen zoals het Rembrandt College is bij een eventuele grenswijziging. Burgemeester Wouter Kolff, die breed lof kreeg toegezwaaid voor zijn voortvarende aanpak, zei de houding van Rhenen als positief te ervaren. ,,Als we het oplossen willen we het goed aanpakken." Dat betekent dat de gemeentegrens wat Kolff betreft bij de Cuneraweg zou komen te liggen.