• Aart Aalbers

Raad akkoord met nieuwbouw op plek Juliahoeve

VEENENDAAL Een groot aantal raadsleden was niet gelukkig met de aangekondigde sloop van de Juliahoeve aan de Zandheuvelweg. Zij hadden liever gezien dat de hoeve was opgeknapt en behouden, maar de provincie besliste anders. Dat was in overeenstemming met plannen om de economische en recreatieve waarde van de Utrechtse Heuvelrug te versterken en nodig als één van de economische dragers voor het landgoed Prattenburg. Dinsdagavond ging de raadscommissie akkoord met het beeldkwaliteitsplan waarbij een drietal woningen terug komt op de plek van de Juliahoeve.

De gemeente heeft namelijk wel een stem als het er om gaat hoe de nieuwbouw wordt ingevuld. GroenLinks was een van de partijen die niet enthousiast waren over de sloop van de Juliahoeve, maar er is nu gekozen voor een creatieve oplossing, het drietal woningen past qua beeldkwaliteit in de omgeving. De VVD noemde nog eens het belang voor Prattenburg om economische dragers te hebben. D66 had graag gezien dat de hoeve een monumentaal pand was geworden, de PvdA is nog steeds niet blij met de sloop en de ChristenUnie stelt vast dat ,,we nu zijn belandt aan het eind van een democratisch proces."