• Henny Jansen

Provincie wil intercitystatus Veenendaal-De Klomp behouden

VEENENDAAL De provincies Utrecht en Gelderland hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geadviseerd te zorgen voor een stevige kwaliteitsimpuls voor het verkeer in de regio. Hierin wordt gefocust op het treinverkeer op de lijn Utrecht - Arnhem en alle stations die daartussen liggen. portefeuillehouder Engbert Stroobosscher van de regio Foodvalley geeft aan hier blij mee te zijn.

ProRail ene NS deden onderzoek naar de bereikbaarheid per trein in de regio. De provincies kwamen met het advies om een zogenaamd 6/4-model te gaan uitwerken dat inhoudt dat er zes intercity's per uur tussen Schiphol en Arnhem gaan rijden waarvan er vier doorrijden naar Nijmegen. Twee keer in het uur zal deze trein ook stoppen op Veenendaal-De Klomp en Driebergen-Zeist. De trein stopt alle keren op station Ede-Wageningen. Bovendien blijven er, net als in de huidige dienstregeling, vier sprinters rijden tussen Breukelen en Veenendaal-Centrum, waarvan er twee doorrijden naar Rhenen en naar Amsterdam. In tegenstelling tot nu waarin twee van de vier sprinters alleen in de spits rijden, gaan ze dan ook tussen de spitsen rijden. 

,,Wij zijn blij dat het advies van de provincies aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overeenkomt met de voorkeur van de Regio Foodvalley", aldus Stroobosscher. ,,We willen dat onze regio in de toekomst goed bereikbaar blijft en vertrouwen erop dat de minister het advies van de Provincies overneemt. Een makkelijke, snelle verbinding met de randstad is cruciaal voor ons. (...) Ook blijft dan de intercitystatus van Veenendaal-De Klomp behouden".