• Henny Jansen

Provincie positief over plannen Rijnbrug en fietstunnel N233

RHENEN Een nieuw bovendek met extra rijstroken op de Rijnbrug bij Rhenen en de aanleg van de spooronderdoorgang bij Maarsbergen. Over beide plannen werd maandagavond gedebatteerd in de commissie uit Provinciale Staten.

De provincie wil de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren vóór 2025 voorzien van een nieuw bovendek met tweemaal twee rijstroken en een fietspad van drie meter breed aan beide zijden. Op dit moment heeft de brug één rijstrook in elke richting. Ook is het plan om de aansluiting van de provinciale weg N233 aan weerszijden van de brug aan te pakken, zodat het verkeer beter de brug op en af kan rijden.

Tijdens de spits lopen de wegen bij Rhenen en Kesteren vast door de huidige verkeerssituatie. Dit probleem moet aangepakt worden, vinden de commissieleden. Zij staan daarom positief tegenover de plannen voor de Rijnbrug en de N233. Wel vragen zij zich af wat er gebeurt als de brug tijdelijk dicht moet vanwege de werkzaamheden die medio 2022 starten. Ook willen de commissieleden weten wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit zijn nadat de verkeersproblematiek is aangepakt. Hier is nog geen inschatting van gemaakt. Ook wil de commissie dat de brug zodanig wordt ingericht, dat fietsers er comfortabel gebruik van kunnen maken.

Verder werkt de provincie Utrecht aan de herinrichting van het kruispunt Achterberg op de N233 in Rhenen met een fietstunnel. Deze fietstunnel heeft volgens de commissie hoge prioriteit. Wel vragen een aantal commissieleden zich af of de kosten voor deze tunnel niet erg hoog zijn (10 miljoen euro) en of het reëel is dat de gemeente Rhenen daar de helft van op zich gaat nemen.