• Archief BDU Media

Provincie onderzoekt suggesties voor bereikbaarheid oostelijk Veenendaal

VEENENDAAL De provincie Utrecht heeft achttien suggesties ontvangen voor het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk van oostelijk Veenendaal. In de meeste reacties werd een suggestie gedaan voor een vervangende route voor de N233. Tijdens de informatieavond over de Oostelijke Rondweg/N233 in Veenendaal van 11 april 2017 vroeg de provincie Utrecht aan de aanwezigen om met suggesties te komen voor het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk van oostelijk Veenendaal. Reacties konden tot en met 15 mei 2017 worden ingediend.

Ook zijn suggesties gedaan om de huidige maximum snelheid (80 km/uur) te verlagen of om alleen maatregelen voor de rotondes op de rondweg uit te voeren. Ook deze suggesties worden meegenomen, evenals de NUL-variant, de handhaving van de huidige situatie.

VOORUITBLIK De komende periode worden alle varianten gelijkwaardig met eenzelfde diepgang onderzocht. Op basis van de resultaten zal na advisering door de klankbordgroepen in overleg tussen provincie en gemeente worden besloten welke varianten afvallen voor een verdere verkenning en welke varianten nader uitgewerkt worden.

CRITERIA Deze keuze wordt gemaakt aan de hand van een set van criteria. Deze criteria zijn in concept opgesteld. Op 20 juni 2017 bespreekt de gemeenteraad van Veenendaal deze criteria waardoor er mogelijk nog een aanpassing komt.

Naar verwachting wordt in september 2017 bekendgemaakt welke varianten wel of niet nader worden onderzocht. De NUL-variant wordt hierbij ook meegenomen. Vervolgens wordt aan de hand van de nadere uitwerking eind dit jaar een advies over een voorkeursvariant verwacht. Dit advies wordt meegenomen in de besluitvormingsprocedure van de provincie Utrecht.

Label:

Rondweg-Oost