• Foto: Samira Uddin

Provincie onderzoekt knelpunten in Veenendaals OV-netwerk

VEENENDAAL De provincie Utrecht brengt samen met wegbeheerders en vervoerders de knelpunten in kaart die de doorstroming van het openbaar vervoer belemmeren. Als die knelpunten er zijn en er aanvullende maatregelen kunnen worden genomen dan maken de provincie en de gemeente Veenendaal afspraken over de aanpak en subsidiemogelijkheden.

De provincie heeft nog een aantal maatregelen ten aanzien van het openbaar vervoer op de agenda waaraan de gemeente wil meewerken. Zo is er een onderzoek naar de mogelijkheden om een aanbesteding te doen voor het beheer van bestaande of de aanschaf van nieuwe verkeersregelinstallaties (VRI's). De gemeente werkt verder met ProRail uit waar de uitbreiding van fietsenstallingen bij de stations Veenendaal-West en Veenendaal-centrum het beste gerealiseerd kunnen worden. Er worden tevens afspraken gemaakt over beheer en onderhoud.

De gemeente pakt met NS het verwijderen van graffiti op bij het station Veenendaal-West. Ook met een betere wegwijzering voor voetgangers vanaf het station Veenendaal-Centrum naar het kernwinkelgebied gaat de gemeente aan de slag. Het station Veenendaal de Klomp krijgt een toiletvoorziening, er komt een doorsteek tussen het perron en P2, het busplein wordt verbeterd en er komt een uitgebreide bewegwijzering, Wayfinding genaamd.