• Foto: Aart Aalbers/BDU

Provincie gaat verkeersaanbod Rondweg Oost Veenendaal opnieuw onderzoeken

VEENENDAAL De provincie Utrecht gaat nieuwe verkeerstellingen doen op de Rondweg Oost in Veenendaal. De provincie wil hier aan de slag vanwege problemen met de doorstroming en de veiligheid op de weg. Tijdens een informatieavond met bewoners over de plannen van de provincie waren er diverse vragen en opmerkingen over de ernst en oorzaak van de problemen. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie besloten nieuwe tellingen te doen.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie Utrecht: ,,Bijeenkomsten met belanghebbenden helpen ons om te weten wat er speelt in de omgeving van onze projecten. Signalen vanuit omwonenden nemen wij zeer serieus, zeker als ze zo breed gedragen zijn als hier. Samen met bewoners gaan we bespreken hoe, waar en wanneer we de tellingen precies gaan doen, zodat we daarna een gezamenlijk vertrekpunt hebben voor de verdere uitwerkingen van de plannen."

Gisteravond presenteerde de provincie haar plannen voor de korte en lange termijn voor de rondweg Veenendaal Oost. Op korte termijn (in 2016) wil de provincie drie kruisingen aanpakken en anders inrichten. Het gaat om de kruispunten met De Smalle Zijde, de Wageningselaan en de Prins Clauslaan.

Voor de lange termijn loopt er een onderzoek om te kijken of de weg ook in de toekomst, in combinatie met bijvoorbeeld een tweede oeververbinding over de Rijn en andere ruimtelijke ontwikkelingen, verder ook aangepast of verbreed zou moeten worden. Hierover wil de provincie in het eerste kwartaal van 2016 een besluit nemen.

Meer informatie over de plannen van de provincie met de Rondweg Veenendaal Oost: www.provincie-utrecht.nl/rondwegveenendaal

Label:

Rondweg-Oost