• Archief BDUmedia

Provincie en gemeente ondertekenen besluiten omtrent Rondweg-oost

VEENENDAAL De provincie Utrecht en gemeente Veenendaal hebben een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de doorstroming op de Rondweg-oost/N233. Verschillende afspraken en besluiten zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst die op woensdag 10 april is getekend, zo laat de gemeente Veenendaal weten.

De partijen zijn nu aan de slag met de verdere planuitwerking. Die moet naar verwachting in de tweede helft van het jaar op tafel liggen. ,,Ik ben blij dat we, samen met de gemeente Veenendaal, tot een goede inpassing van de te verbreden Rondweg-oost zijn gekomen. Hiermee zetten we een belangrijke stap in het verbeteren van de doorstroming en dragen we bij aan het bereikbaar en leefbaar houden van oostelijk Veenendaal", laat gedeputeerde van de provincie Utrecht, Dennis Straat, weten. Wethouder Engbert Stroobosscher vult hier aan toe: ,,Zowel de gemeente als de provincie hebben onderstreept dat leefbaarheid in de directe woonomgeving een belangrijk thema is. Daarom heeft de provincie ook toestemming gegeven voor het realiseren van een directe aansluiting van wijkdeel Groenpoort op de Rondweg-Oost".

BESLUITEN In de afgelopen anderhalf jaar zijn er verschillende besluiten genomen die nu ondertekend zijn. Allereerst gaat het om de verbreding van het wegvak van de Rondweg-oost tussen de Wageningselaan en de A12 naar twee keer twee rijstroken. Ook is besloten het noordelijke deel in te richten als stedelijke weg met een maximale snelheid van 70 kilometer per uur, waar mogelijk ingericht om een snelheid van 60 kilometer per uur af te dwingen. Ook is besloten om een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan en de Van Essenlaan aan te leggen. De provincie heeft aangegeven medewerking te verlenen aan de directe aansluiting van Groenpoort op de rondweg en tot slot worden de bestaande rotondes ter hoogte van de Wageningselaan en Smalle Zijde omgevormd tot kruisingen.