Provincie draagt bij aan versterking Foodvalley

VEENENDAAL Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben besloten tot financiële bijdragen aan een serie projecten die voortkomen uit de Gebiedsopgaven. In de Gebiedsopgaven werken de provincie en veel regionale partijen samen aan ideeën die de regio's versterken. De provincie levert als partner kennis en kunde en een netwerk. Daarnaast draagt de provincie net als andere partners ook financieel bij aan de Gebiedsopgaven.

In de Achterhoek richten de initiatieven zich vooral op de ontwikkeling van de Smart Industry. Regio FoodValley stimuleert jongeren te kiezen voor een opleiding in techniek en food. Arnhem en Nijmegen benoemen projecten die de stad zichtbaar aantrekkelijker maken. De drie Veluwse Hanzesteden willen zichzelf toeristisch op de kaart zetten tijdens de internationale Hanzedagen in Kampen.

 

Provinciale Staten hebben op 29 juni 2016 al ingestemd met de Uitvoeringsstrategie van de Gebiedsopgaven. De Staten stemden ook in met de doelen en stelden budget ter beschikking. Nu zijn de eerste provinciale bijdragen vastgesteld. Deze initiatieven worden gedragen door de regionale partijen en passen binnen de kerntaken van de provincie. Bea Schouten, gedeputeerde voor de Gebiedsopgaven, is tevreden: ,,Deze nieuwe manier van samenwerken leidt nu tot projecten, die worden gedragen en gefinancierd door ons en meerdere partijen in de regio. Zo richten we ons samen op de specifieke opgave in elk gebied."

 

FOODVALLEY Een internationale speler in de food- en techniekwereld, dat is de ambitie van Regio Foodvalley. Onderwijsinstellingen, bedrijven en brancheorganisaties in de Foodvalley-regio werken samen om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor een technische (food)opleiding. Via de bestaande initiatieven Knooppunt Techniek en TechnoDiscovery in Ede worden meer kinderen gestimuleerd te kiezen voor de richting techniek en food. Hiervoor stelt de provincie zo'n € 350.000 beschikbaar. Ook draagt de provincie ruim een ton bij aan een project om kennis over innovatie nog beter te gaan delen met elkaar.

 

Een ander groot project in deze regio is de doorontwikkeling van het Poultry Expertise Centrum (PEC) tot een internationaal opleidings- en kenniscentrum voor de pluimveesector. Daarmee ontstaan een uitgebreid lectoraat Gezonde pluimveehouderij, internationale samenwerkingsverbanden en een internationale MBA opleiding Poultry Production. Hiervoor stelt de provincie bijna €1,2 miljoen beschikbaar.Cees van der Knaap, voorzitter van Regio FoodValley: 'Ik ben blij met de bijdrage van Gelderland aan het succesvol uitvoeren van de agenda van onze regio. Realisatie hangt af van de blijvende inzet van alle partners. Dat lukt hier goed en dat zegt veel over elke partner individueel.'