• Henny Jansen

Provinciale Staten akkoord met verbreding Rijnbrug

RHENEN Provinciale Staten (PS) zijn maandag akkoord gegaan met de plannen voor de Rijnbrug bij Rhenen. Deze brug krijgt een nieuw bovendek met extra rijstroken en aan beide zijden een fietspad van 3 meter breed. 

De provincie wil de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren vóór 2025 voorzien van een nieuw bovendek met 2 x 2 rijstroken en een fietspad van 3 meter breed aan beide zijden. Op dit moment heeft de brug één rijstrook in elke richting. Ook is het plan om de aansluiting van de provinciale weg N233 aan weerszijden van de brug aan te pakken, zodat het verkeer beter de brug op en af kan rijden.

Tijdens de spits loopt het verkeer bij Rhenen en Kesteren vast door de huidige verkeerssituatie. Dit probleem moet aangepakt worden, vinden PS. Zij staan daarom positief tegenover de plannen voor de Rijnbrug en de N233. Wel willen zij dat de verkeershinder ook op korte termijn wordt aangepakt. De provincie gaat daarom samen met de provincie Gelderland en de gemeente Rhenen, Veenendaal en Wageningen in gesprek met grote werkgevers in de regio. Doel is om door middel van een werkgeversaanpak en andere vormen van mobiliteitsmanagement de verkeersoverlast in en rond Rhenen zo snel mogelijk te verminderen.

Verder werkt de provincie Utrecht aan de herinrichting van het kruispunt Achterberg op de N233 in Rhenen met een fietstunnel. De kosten voor deze fietstunnel bedragen € 10 miljoen. De gemeente Rhenen zou de helft daarvan op zich moeten nemen. PS vinden deze hoge bijdrage van de gemeente Rhenen niet reëel en daarom gaat de provincie 70 procent van de totale investeringskosten betalen. De gemeente neemt dan de resterende 30 procent voor haar rekening.