• ProVeenendaal

ProVeenendaal: 'Het kon niet anders'

VEENENDAAL Fractie en bestuur van ProVeenendaal zijn teleurgesteld over het opzeggen van het vertrouwen door de rest van het college in wethouder Frits Beckerman. Tegelijk zegt de partij, ,,het kon niet anders.''

,,Het opzeggen van het vertrouwen in wethouder Beckerman door de collega's is een teleurstelling, maar voor ProVeenendaal ook een onvermijdelijk kwaad'', legt fractievoorzitter Martijn Beek uit. ,,ProVeenendaal en wethouder Beckerman hebben in de afgelopen weken meerdere voorstellen gedaan om te werken aan een oplossing. Op deze handreikingen is helaas niet ingegaan.''

,,ProVeenendaal heeft en had vertrouwen in haar wethouder en (de uitvoering van) een groot deel van het Raadsprogramma: 'De kracht van Veenendaal'. Het Raadsprogramma dat na de verkiezingen in 2014 is opgesteld door de coalitiepartijen en is ondersteund door het grootste deel van de gemeenteraad.''

Beek: ,,Voor ProVeenendaal is het voorwoord - de zogeheten preambule bij het Raadsprogramma - het belangrijkste wat voortgekomen is uit de afspraken die politiek zijn gemaakt. De preambule zet in op bestuurlijke verandering. Verandering in en buiten het gemeentehuis. Een verandering van werken en denken, maar vooral ook een versterking van samenwerking. Een verandering waarbij met name wethouder Beckerman de kar heeft getrokken door een goede taak- en rolopvatting.''

,,Dit versterken van samenwerking en meer werken met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven is voor ProVeenendaal een speerpunt, of beter hét speerpunt van de afgelopen én komende jaren. Deze verandering en versterking is helaas onvoldoende tot ontwikkeling gekomen. Door de fractie is hier de afgelopen jaren bij de Algemene Beschouwingen ook al meerdere malen op gewezen.''

,,Helaas bleek naast het versterken van de samenwerking met een ieder buiten het gemeentehuis ook de samenwerking in het college niet te versterken. Een team van wethouders met diverse, aanvullende, kwaliteiten, had gezamenlijk een verandering tot stand kunnen brengen. Dit is niet gelukt, sterker er is voor gekozen de meest veranderingsbewuste wethouder buitenspel te zetten'', vervolgt Martijn Beek.

,,Inhoudelijk heeft de fractie van ProVeenendaal zich altijd loyaal opgesteld richting het college en de coalitie. Op het gebied van onder meer het Sociaal Domein, Sport en bestuurlijke vernieuwing is er een in de ogen van ProVeenendaal een te conservatieve en rechtse lijn gevolgd. Daar waar mogelijk is hier politiek, in de gemeenteraad en in het college, op bijgestuurd. Gelukkig ook, zoals bij de onderbesteding op het Sociaal Domein, meerdere malen succesvol.''

Beek: ,,Fractie, bestuur en uiteraard ook wethouder Beckerman zelf betreuren de gang van zaken rond de breuk. Wij gaan graag het gesprek hierover aan met de collega raadsleden in de komende Raadsvergadering van donderdag 27 oktober om tekst en uitleg te geven waar deze van ons gevraagd wordt.''

,,Als ProVeenendaal gaan we er voor om samen sterk te staan én te blijven gaan voor de door ons gewenste verandering. Een doel dat, zei het met een lange(re) adem, leidt tot positieve veranderingen voor Veenendaal, van inwoners tot bedrijven en van gemeente tot verenigingen en organisaties. ProVeenendaal blijft voor de verandering en blijft zich inzetten om de kloof tussen de politiek en de inwoners van Veenendaal te verkleinen.''