• Gemeente Veenendaal

Professional als nieuwe voorzitter Wmo-forum

VEENENDAAL Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal heeft Barend van Leeuwen benoemd tot voorzitter van het Wmo-forum. Hij volgt per 1 januari 2018 Cees van Hal op die, na een zittingsperiode van tien jaar, begin november afscheid heeft genomen.

Het Wmo-forum is een adviesorgaan van het college van de gemeente Veenendaal en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het forum bestaat uit vertegenwoordigers van twaalf cliëntenorganisaties: Cliëntenraad Werk en Inkomen, Cliëntenkracht GGZ Veenendaal, Diversiteitsbeleid, Annour, Stiebo, Veenendaalse Vrouwenraad, Diaconaal Platform, Oudervereniging Helpende Handen, Oudervereniging Op weg met de ander, Nederlandse Patiënten Vereniging, Maveens (Mantelzorg) en Veense Jongerenraad.

Van Hal is na een maximale zittingsperiode van tien jaar afgetreden. Van Leeuwen is sinds 2009 voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie PrivaZorg. Volgend jaar gaat hij met pensioen. Tot nu toe wilde het Wmo-forum, als onafhankelijk adviesorgaan van het college, geen zorgprofessionals in haar midden. Daar is het forum nu kennelijk van afgestapt. Volgens wethouder Marieke Overduin gaat Van Leeuwen bij het forum aan de slag als vrijwilliger, net als de andere leden. ,,Het forum heeft laten weten akkoord te gaan met zijn benoeming. Hij heeft voldoende bestuurlijke ervaring en kennis van het brede beleidsveld van het sociaal domein en het deelgebied Wmo."