• Koen Suyk

Proef met houtrookvrije wijken in Veenendaal

VEENENDAAL In de 'uitvoeringsagenda gezonde lucht' van de provincie Utrecht wordt Veenendaal genoemd als één van de gemeenten waar een proef kan worden gehouden met houtrookvrije wijken. Houtrook heeft een groot en groeiend aandeel in de uitstoot van fijnstof en roet. In schriftelijke vragen vraagt de ChristenUnie of het college in Veenendaal al een wijk of wijken op het oog heeft en wanneer de proef van start gaat.

Veenendaal wordt in de uitvoeringsagenda ook genoemd als partner bij het ontwikkelen van een beoordelingsmethode voor overlast van houtrook. Met een geschikte indicator wordt het meten en beoordelen van houtrookoverlast mogelijk gemaakt. Het is een landelijk initiatief. ,,Bij de planning staat najaar 2018. De ChristenUnie wil graag van het college weten in hoeverre de gemeente hierin participeert en wat de status is."