• S. Veldboer (gemeente Rhenen), A. Verdonk (voorzitter REA), M. Rink (directeur/bestuurder Rhenam Wonen), wethouder H. v.d. Berg (gemeente Rhenen).

    Rhenam Wonen

Prestatieafspraken Rhenen getekend

RHENEN De gemeente Rhenen, Rhenam Wonen en Huurdersorganisatie REA tekenden vorige week de prestatieafspraken voor 2017. Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de herziene Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld hoe ze gaan zorgen dat  senioren of inwoners met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

In de prestatieafspraken 2017-2020 is onder andere vastgelegd hoe zij omgaan met nieuwbouw van sociale huurwoningen, herstructurering, ambities op het gebied van duurzaamheid zodat de woonlasten betaalbaar blijven, leefbaarheid en hoe zij omgaan met de huisvesting van statushouders. De voortgang van de afspraken wordt jaarlijks gemonitord.

Meer informatie over de prestatieafspraken met Rhenen is te vinden op www.rhenam.nl onder 'nieuws'.