• Rob Moret

'Poort van Rhenen' krijgt naam Ecoduct Grebbeberg

RHENEN Burgemeester Hans van de Pas uit Rhenen heeft het initiatief om de Poort van Rhenen op de Grebbeberg te voorzien van een naam ondersteund met een schrijven aan de provincie Utrecht. Na langdurig overleg tussen de voorzitter van de Blauwe Kamer-commissie, Rob Moret, en de provincie Utrecht is nu op zijn voorstel de naam 'Ecoduct Grebbeberg' aangebracht. 

In navolging van het buitenland, waar afbeeldingen van wolven en beren zijn afgebeeld op ecoducten, zijn hier, uniek voor Nederland, dassen afgebeeld op dit ecoduct.  Rondom Rhenen liggen veel natuurgebieden, zoals de Blauwe Kamer, Grebbeberg, Laarsenberg, Palmerswaard, Remmerdense heide en Plantage Willem 3. Veel van deze gebieden maken deel uit van natura 2000 gebieden. In de Blauwe Kamer groeien driehonderd verschillende soorten planten en er worden in de loop van het jaar zo'n tweehonderd vogel soorten gespot. In deze natuurgebieden rond om Rhenen leven herten, reeën, hazen, konijnen, vossen, dassen, marters, eekhoorns, egels en muizen, wezels en hermelijntjes.

Het is van belang dat deze dieren niet op geïsoleerde eilandjes leven maar zich via verbindingszones kunnen verplaatsen. Ecoducten, bruggen over de weg voor dieren, zijn voor de veilige overtocht van de weg daarom belangrijk voor dieren.
Nu is er een ecoduct aangelegd over de N225 op de Grebbeberg in Rhenen. Het ecoduct ligt op de Grebbeberg vlak naast de Zwitserse Vallei. Het ecoduct verbindt de Grebbeberg met de Laarsenberg. Op de Laarsenberg is een gebied ingericht voor dassen, die daar geplaatst zullen worden.