• Gerard Smit

Voorstel scheiding gfe-afval opnieuw naar de raad

VEENENDAAL In Veenendaal liggen etensresten bij hoogbouw politiek gezien zwaar op de maag. Veel bewoners van hoogbouw willen graag een mogelijkheid om groente, fruit en etensresten (gfe) te scheiden van
restafval. Dit vanwege het milieu en het is goedkoper. Voor restafval moet worden betaald, voor gfe niet.  

Gerard van Wijk

Dit najaar schoot de raadscommissie een voorstel van het college af om naar voorbeeld van Ede een proef te doen waarbij inwoners van hoogbouw de mogelijkheid werd geboden het gfe te scheiden van restafval. Wel met voorwaarden. Jaap Pottjewijd (Lokaal Veenendaal) was kennelijk het enige raadslid dat met arendsoog het voorstel had bekeken, de overige partijen vonden het in eerste instantie een goed idee. Pottjewijd vond het voorstel niet helder en ontdekte dat alle bewoners, of ze nu wel of niet aan de proef zouden deelnemen, de korting verliezen die zij hebben omdat ze het gfe niet kunnen scheiden van restafval. De raadscommissie besloot daarop dat het college opnieuw naar het voorstel moest kijken.

Nu ligt er een vernieuwd voorstel: ,,Het is hetzelfde voorstel, alleen wat beter uitgeschreven", zegt wethouder Marco Verloop. Minimaal vijftig procent van de wooneenheden van een hoogbouwcomplex moet aangeven mee te willen doen met de inzameling van gfe, met een minimumaantal van 20 wooneenheden. Alleen de wooneenheden die mee willen doen krijgen toegang tot de gfe-container via hun afvalpas. De pijn zit er bij de raadscommissie in dat de korting voor het ontbreken van gfe-voorzieningen per 1 september volgend jaar komt te vervallen voor alle wooncomplexen van twintig wooneenheden. Die korting zit er bij het nieuwe voorstel nog steeds in.

Desgevraagd laat Pottjewijd weten dat het raadsvoorstel voorheen niet duidelijk was uitgeschreven waardoor de raad op het verkeerde been was gezet en het voorstel bijna als hamerstuk wilde afhameren. ,,Nu is het duidelijker uitgeschreven, maar inhoudelijk ben ik het er nog steeds niet mee eens. Er wordt een drempel opgeworpen om mee te mogen doen. Bij een appartementencomplex van 20 wooneenheden moeten alle 20 huishoudens aangeven mee te willen doen. Als in dit voorbeeld negentien huishoudens mee willen doen en één huishouden niet, dan hoeven niet alle twintig huishoudens het afval gescheiden aan te bieden, maar ze verliezen ze wel de korting. Dat is niet eerlijk, je creëert hiermee beleid dat mensen tegen elkaar uitspeelt, omdat je financieel wordt benadeeld door een keus die iemand anders maakt." Pottjewijd zou willen dat het voor iedereen in de hoogbouw mogelijk wordt om afval te scheiden zonder voorwaarden. ,,Hiervan zijn de kosten iets hoger, maar dan hebben wij wel een duurzamer beleid."