• Archief BDUmedia

Verbreding Rondweg-Oost blijft vraagteken

VEENENDAAL Provincie Utrecht en gemeente waren het na jarenlange onderzoeken en discussies eens: verbreding van de Rondweg-Oost is onoverkomelijk en noodzakelijk voor de doorstroming van het verkeer. Maar achter de gewenste verbreding naar tweemaal twee rijstroken is een vraagteken komen te staan na de uitspraak van de Raad van State. Die zette een streep door het programma aanpak stikstof (PAS), waarbij de groei van woningbouw en wegen vrij baan kreeg en tegelijkertijd de natuur moest worden beschermd.

Gerard van Wijk

Zodat verbreding van de rijkswegen A27 en A12 bij Utrecht niet door mag gaan. Omwonenden die zich met hand en tand tegen verbreding van de rondweg verzetten, hebben hoop geput uit de actuele gang van zaken. Zij hebben contact met de actiegroep Kracht van Utrecht, die de zaak bij de Raad van State aanhangig heeft gemaakt. Zij menen een krachtig wapen in handen te hebben om ook in Veenendaal verbreding van de rondweg te voorkomen. ,,Het wachten is op het inpassingsplan. Dan weten we hoe en wat er gaat gebeuren en kunnen we bezwaar gaan indienen", zegt Cees van Doodeweerd van de Veenendaalse actiegroep.

STRIJDIG Het oordeel van de Raad van State heeft een streep gezet door tal van omvangrijke bouw- en infrastructuurprojecten, niet alleen in de provincie Utrecht. Zo werd de inrichting van een recreatiepark in Twente stopgezet en werd vorige week nog de bouw van een nieuwbouwwijk, met 470 woningen, aan de grens van Roermond geschrapt. Dit alles omdat het programma aanpak stikstof strijdig is met Europese regels die de natuur moeten beschermen.

Daarentegen mag verbreding van de druk bereden Kempenbaan in het Brabantse Veldhoven wel doorgaan. De gemeente heeft naar het oordeel van de Raad van State de verbreding voldoende beargumenteerd aan de hand van de zogeheten ADC-toets. Er zijn geen alternatieven en dat staat voor A. Er is sprake van een dwingend algemeen belang en dat staat voor D. De aantasting van de natuur wordt gecompenseerd en dat staat voor C.

Het is de vraag welke kant het kwartje opvalt wanneer de verbreding van de Rondweg-Oost op de tafel van de Raad van State belandt. Omwonenden van de rondweg wijzen er op dat het met de naleving en handhaving van natuurcompensatie matig is gesteld en dat dwingend algemeen belang lastig aan te tonen is bij een weg waar in de spitsuren files voorkomen. Met name ondernemers hebben de toenemende filevorming als argument gebruikt om de rondweg te verbreden.

In het geval van Veldhoven weegt voor de Raad van State zwaar dat de verkeersveiligheid er op voorop gaat. Volgens omwonenden speelt dat in Veenendaal niet. ,,Hier is vooral de doorstroming van het verkeer vanaf het begin een belangrijke factor voor verbreding van de weg geweest." Dit alles omdat het programma aanpak stikstof strijdig is met Europese regels die de natuur moeten beschermen.